LEES DIE NUUTSTE ARTIKEL DEUR DR. ST POTGIETER ONDERAAN HIERDIE BLADSY

Hierdie is die webblad vir JOU!!

Verryk jouself met kennis en vaardighede. Kry hier pitkos vir jou lewe, siel en hart.

Is jy moeg en tam, lusteloos?

Sukkel jy om deur een dag tot ‘n volgende te kom? Strompel jy voort sonder om werklik jou drome en doelwitte te bereik? Voel jy soos ‘n mislukking?

Mense sien hoe geleenthede soos treine verbystoom en jy bly alleen op die stasie staan. Dis net die leë spore, want die trein van geleentheid is weg. Jy wil huil van frustrasie, want jy voel magteloos om iets te doen om jou volle potensiaal en menswees uit te leef. Die jare stap aan en jy wil so graag nog veel bereik, maar dis of vrees en finansies, mislukkings uit die verlede en onkunde jou blokkeer.

Dalk is jy hoogs suksesvol – miljoene in die bank. Maar jy is ongelukkig en ontevrede met jou lewe.

Voel jy die weke en maande loop onkeerbaar soos water deur jou vingers? Dit raak naderhand jare – en dis soos verlore jare – en jy wonder by jouselwers: “Wat de flip het van my lewe geword?”

Moenie verder huiwer of bangwees nie, op ons webblad ontdek jy ‘n kompas en rigtingwysers uit doodloopstrate van die lewe.

NOU het dit tyd geword om weer jou lewe op te neem!! Jy sê vir jouself, tot hiertoe en nie verder met die ploeterasie van my bestaan nie. Ek sal opstaan vir myself. Ek het net hierdie één lewe, en niemand gaan my langer hiervan beroof nie. Ek staan op vir myself, en neem die reg tot my eie lewe op.

My naam is ST en dis vir my ‘n voorreg om vir jou hartlik welkom op my webwerf te sê. Ek is ‘n praktiserende sielkundige wat gereeld in koerante en tydskrifte skryf, bydraes vir die gedrukte media lewer en op radio praat.

Kuier gerus op ons webwerf rond. Kliek op die verskillende skakels vir afdelings en artikels waarin jy belangstel. En besoek die pitkos webwerf weer en nog ‘n keer. Ons vul dit gedurig aan met nuwe artikels en inligting. Skryf aan my – lesersbriewe verskyn ook op die webwerf.

Dan BELANGRIK – op hierdie blad is daar ‘n plekkie waar jy kan inskryf vir jou gratis weeklikse nuusbrief. Dis puur verniet en jy ontvang ‘n motivering en inligtings nuusbrief elke week in jou e-posbussie. Weeklikse pitkos vir jou siel en hart. Jou eposadres word streng vertroulik hanteer en aan niemand anders gegee nie. Sluit aan by honderde mense wat elke week my pitkos nuusbrief ontvang!!

Groete van hart tot hart

ST POTGIETER

Hierdie week se artikel

Aspirasie in die werkplek

Wat maak 'n persoon suksesvol in sy werk? Daar is 'n hele aantal faktore wat dit bepaal soos belangstelling, aanleg, vermoeëns en so meer. Een van die belangrikste faktore is egter 'n mens se aspirasie.

Aspirasie is die drang of strewe na 'n droom. Dit is soortgelyk aan ambisie, met ander woorde 'n sterk begeerte om sekere ideale te verwesenlik en doelwitte te bereik.

Hoe belangrik is aspirasie in jou loopbaan? Die antwoord hierop lê in elke persoon se unieke menswees opgesluit. Jy bepaal self hoe belangrik of nie-belangrik is aspirasie vir jou. Vir een persoon is dit feitlik allesoorheersend om die boonste sport in sy beroep te bereik -  hy het 'n brandende ambisie wat hom dryf om 'n groot sukses van sy loopbaan te maak.

Daarteenoor kan 'n ander persoon nie oor veel aspirasie in sy beroep beskik nie. Hy wil eerder sy tyd en energie versprei na ander fasette in sy lewe soos sport, stokperdjies, reis, vriende en familie. Nie een van hierdie genoemde persone is verkeerd nie. Jou aspirasies in jou loopbaan moet by jou menswees inpas, en by aspekte wat vir jou belangrik is.

Dit is ook nodig om te onderskei tussen die verskillende soorte aspirasies wat jy kry. Een persoon wil graag die hoogste sport in sy beroep bereik. Voorbeeld: hy wil nie net 'n onderwyser wees nie, maar streef daarna om departementshoof te word. Daarna op die leer van sy aspirasies is skoolhoof, vakadviseur, inspekteur, ajunk-direkteur en sy groot mikpunt is Direkteur van Onderwys.

Teenoor dit staan die persoon wat oor 'n ander tipe aspirasie beskik. Hy is ook 'n onderwyser, maar sy aspirasie is om die beste onderwyser in sy vakgebied te wees. Hy stel nie belang in bevorderingsposte nie, want sy ambisie is geleë in sy kwaliteit as onderwyser - hy wil 'n onderwyser by uitnemendheid wees.

Aspirasie is dus 'n persoonlike saak. Soms word ons op sleeptou geneem deurdat ander mense aan jou wil voorskryf wat jou ambisie in die lewe moet wees. Wanneer hul idee van aspirasie nie met jou idee ooreenstem nie, sal hulle jou maklik as 'n lamsak afmaak. Elke mens het egter die reg en verantwoordelikheid om die hoogte en diepte van sy eie ambisie te bepaal.

Moet 'n mens oor aspirasies beskik? Beslis ja. Hoewel aspirasie van mens tot mens verskil, is dit nodig dat jy wel 'n sekere maat van ambisie in jou beroep uitoefen. Ambisie gee jou dryfkrag, dit gee sin en betekenis aan jou loopbaan. Jy moet immers weet waarheen met jou beroepslewe wil gaan, anders eindig jy gefrustreerd en ongelukkig in jou loopbaan op.

Die volgende faktore is belangrik vir aspirasie in jou beroep:

·Aspirasie vra doelwitte

Dit is belangrik dat jy besluit wat in jou lewe belangrik is. Moenie toelaat dat ander mense jou voorskryf nie. Jy moet die reg opneem om oor jou eie lewe keuses te maak. Besluit self waarheen jy met jou lewe wil gaan. Wat is dit wat jy graag in jou loopbaan wil bereik?

·Aspirasie vra van jou energie en tyd

Sommige mense leef in 'n droomwêreld. Hulle het groot drome en ideale, maar dit bly net by praatjies en niks kom daarvan nie. Wanneer jy in jou hart 'n vurige begeerte het vir sukses, beteken dit jy moet energie en tyd daaraan bestee. So sal jy op kursusse kan gaan, oortyd werk en ekstra insit om by jou aspirasies uit te kom.

·Aspirasie vra opoffering

Bevordering, sukses en deurbrake kom met opoffering; dit val nie sommer net in jou skoot nie. Jy moet bereid wees om op te offer. Wanneer ander mense ontspan en 'n goeie tyd het, werk jy aan jou droom. Wanneer ander tou opgooi, is jy bereid om deur te druk. Lees gerus die biografieë van suksesvolle mense en jy sien hoe belangrik is opoffering om jou aspirasies te bereik. Lees byvoorbeeld die biografie van ons hartpionier Chris Barnard. Groot aspirasies vra gewoonlik groot opoffering.

·Aspirasie vra kundigheid

Wanneer jy aspireer na 'n sekere droom en doelwit, sal jy langs die pad ervaar dat jy sekere tegnieke, vaardighede en kundigheid kortkom. Die bereiking van jou aspirasies is direk gekoppel aan jou bereidheid en jou vermoë om jou kundigheid te verbeter; jou tegniek en vaardigheid verder te ontwikkel. Dis nodig om somtyds uit jou gemaksone te beweeg om sodoende nuwe horisonne te ontdek en moontlikhede te ontgin.

·Aspirasie vra balans

Balans is nodig anders tuimel jy oor na die een kant en verloor iets van jou menswees en potensiaal. Hoewel jy dus met groot geesdrif jou ambisie najaag in jou beroepslewe, sorg ook vir 'n gesonde balans met ander aspekte in jou lewe.

Kortom: aspirasie is nie net vir die leiers en bestuurders in die werkplek nie, maar elkeen wat in 'n beroep staan behoort na te dink, te beplan en met oortuiging die aspirasies van sy hart en verstand te volg.

 


Copyright © 2005 All rights reserved. Dr ST Potgieter
email: st@pitkos.co.za